• Felsőszilvási
    Általános
    Iskola

Iskolánk a város legfiatalabb iskolája, Szilvásban, az erdő szélén található. 1981-ben nyitotta meg kapuit. Színe miatt „piros iskolának” hívták az akkor Április 4. utcai Általános Iskolát. Az intézmény 10 éves évfordulóján, 1991. február 9-én a Felsőszilvási Általános Iskola nevet vette fel. A kezdetkor 1990-ig dr. Tóth Tiborné vezette az intézményt, majd Tillinger Jánosné és Benkéné Somogyi Gyöngyi töltötte be az igazgatói, majd tagintézmény-vezetői posztot. Ezt a feladatot 2020. augusztus 16-tól Mukliné Kostyál Irén tölti be. A Szilvási Ált. Iskola tagintézménye vagyunk, intézményvezetőnk Dobóné Bencze Zsuzsanna.

A kezdetekben 8 alsó tagozatos és 3 felső tagozatos osztályban 313 tanulóval indult az oktató-nevelő munka. Ekkor még kötelező jelleggel az orosz nyelvi tagozat dominált 1990-ig. Az orosz nyelvtanítással párhuzamosan 1982-től egy első osztályban elkezdődött a német nemzetiségi nyelv oktatása is, mely az óta is iskolánk egyik kiemelt tevékenysége.

A tantermekben délelőttös tanítás folyik. Alapfeladatunknak tekintjük az életkornak megfelelő képességfejlesztést, azt, hogy a diákjaink megtanuljanak szépen beszélni, helyesen írni, jól olvasni, számolni, a művészeteket, szeressék a mozgást, a sportokat. A nyolcadik osztályt végzett tanulók tudása alapos, és biztos, ha ez megfelelő további szorgalommal párosul, akkor garantálja a következő iskolatípus eredményes elvégzését. Német nemzetiségi nyelvet tanulnak a diákok már első osztálytól emelt, heti 5 óraszámban. Az angon nyelvet szakköri keretben oktatjuk az érdeklődő diákjainknak.

A további heti egy német népismeretet órákon tanítványaink megismerik a nemzetiségi hagyományokat, meséket, mondókákat, dalokat, nemzetiségi ételeket. Az évek során folyamatosan nőtt az iskolában nyelvet tanulók száma, ma mindenki tanulja. Végzős tanulóink közül sokan tesznek DSD 1 alapfokú nyelvvizsgát, többen német tagozatos gimnáziumban, emelt szintű német nyelvet oktató szakmunkásképző iskolában folytatják tanulmányaikat.

Ennek érdekében sokat tesznek a jól képzett, tapasztalt nemzetiségi tanítók és tanárok. Fokozatosan szoktatják a nyelvhez gyerekeket, nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, a képességfejlesztésre. Differenciált óravezetéssel, hatékony szakköri munkával hozzásegítik a szorgalmas, tehetséges tanítványokat az alapfokú nyelvvizsga megszerzéséhez.

Fontosnak tartjuk tanítványaink holisztikus nevelését, ezért kollégáink folyamatosan továbbképzik magukat. Így biztosított, hogy jólképzett, ill. másoddiplomás pedagógusaink környezetvédelemre, néptáncra, informatikára stb. is tanítsanak. Fontos számunkra a mindennapos testedzés, amelyet a jól felszerelt tornaterem, az úszás és a délutáni sportfoglalkozások pl. kosárlabda tesznek lehetővé. Valamennyi tanterv bevezetésekor iskolánk kiemelt feladata az egészség-, a környezet- és természetvédelem lett, másfél évtizede van iskolánkban, novemberben egészség- és környezetnevelési hónap, kétszer nyertük el az Ökoiskola címet. Négy éve a Boldog iskola vagyunk.

Nagy büszkeségünkre és örömünkre városi, megyei, területi, országos versenyeken is tanítványaink szépen megállják a helyüket, ezen eredményeinket és aktuális programjainkat rendszeresen megjelentetjük a Facebook oldalunkon.

A 3 -8. osztályos tanulók tanórai keretben sajátítják el a számítástechnika ismereteit. Illetve informatikai szakköri foglalkozásokra is járhatnak a gyerekek. Ismeretterjesztő, oktató anyagok, szaktanáraink által készített multimédiás anyagok biztosítják a játékosabb tanulást. IKT, okostábla és okos tv segítik élvezetesebbé tenni az órákat.

Sokat, sokfelé pályázunk, ennek köszönhetően épül-szépül udvarunk, belső tereink. Új játszóterünket nagyon szeretik tanítványaink, segíti az oviból az iskolába való átmenetet is.

Szoros és konstruktív a kapcsolatunk városunk óvodáival, más iskoláival, közintézményeivel.

Az érdeklődő gyerekek fejlesztését és a szabad idő hasznos eltöltését a következő szakkörök segítik: színjátszó, kézműves, kémia-környezetvédelem, informatika, német nyelvvizsgára előkészítő, angol, illetve kosárlabda sportköri foglalkozás.

Sokat kirándulunk, szívesen vagyunk az udvarunkon, hisz mellettünk a csodálatos erdő, a kedves kiskertek. Táborok, utazások biztosítják, hogy a nyári szünetben is sok élményben részesüljenek a gyerekek.
Az iskola nyitott a város, a lakótelep számára. Ha van arra mód, rendszeresen otthont ad lakógyűléseknek, véradásnak, sportrendezvényeknek.

Kisiskolaként nagyon összetartó közösség vagyunk. Szerencsére nagyon sok kedves szülő segíti munkánkat, programjainkat, köszönet érte.

A szép környezet, a vidám légkör, a gyermekközpontú iskolai élet mindenki számára sok örömet okoz.