FELSŐSZILVÁS A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Székhelye:7300 Komló, Május 1. u. 13.

Alapítványunk célja:

Alapítványunkat 1997. január 27-én hoztuk létre az iskolai pedagógiai program támogatására, a szabadidős tevékenység, a német nyelvoktatás fejlesztéséhez.

Az iskolai pedagógiai program támogatása cél érdekében tehetséggondozásra, valamilyen oknál fogva hátrányos körülmények között élő tehetséges tanulók anyagi terhei egy részének átvállalása, diákok egészséges életmódra nevelése, felzárkóztató tevékenységre, korrepetálásra. Kiemelkedő tanulmányi eredmények díjazása.

A szabadidő tevékenységhez kapcsolódóan az iskola diákjai országjárásának, tanulmányi kirándulásainak, sporttáborokban, valamint vándortáborban való részvételének támogatására.

A német nyelvoktatással összefüggésben a németországi általános iskolával kiépített partnerkapcsolat alapján - a hátrányos helyzetű tanulók - csereutazásának támogatása; alapfokú német nyelvvizsga költségeinek átvállalása, figyelemmel az anyagi körülményekre és az elért tanulmányi eredményre.

Az elmúlt években támogatásra kerültek vándortáborok, kézművestáborok. Az alapítvány a németországi cserekapcsolatban az útiköltségek egy részét finanszírozta.

A befolyt 1 %-ból az alapítvány erősítőt, videokamerát illetve digitális fényképezőgépet vett az iskola tanulmányi, kulturális munkájának megsegítésére.

KHB. RT Számlaszám:10404302-43001736-000000000

Adószám:18310184-1-02

Kérjük, segítse céljaink megvalósítását személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával.